Praha.cz

 
Památky
Faustův dům
Faustův dům, průčelí

Tento legendou opředený dům je ponejvíce znám pod tímto jménem. Pověst se traduje o doktoru Faustovi, vzdělanci, který se prý upsal čertu. V historických dobách měnil mnohokrát své jméno. Kdysi ve 12. století to byl opevněný dvorec s věží se střílnami, který zabezpečoval královskou cestu. Tehdy se mu říkalo Slavošovský dům.

Celý článek...
 
Vyšehrad
Panorma Vyšehrad

Nachází se v místech, které bylo již osídleno v hluboké minulosti, v pravěké době. Najdeme ho na pravém břehu Vltavy a dnes tohoto bodu můžeme pohodlně dosáhnout metrem C ze stanice Vyšehrad. Odrývá se zde nádherný výhled na panoramata Prahy.

Celý článek...
 
Pražský hrad
Pražský hrad

Pražský hrad je hrad nacházející se v pražské čtvrti Hradčany, jedná se o tradiční sídlo českých panovníků, od roku 1918 prezidenta republiky.

Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z Hradu založeného v 9.století jeden z největších hradních komplexů na světě.

Celý článek...